"1971 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu Q1164558 ê P585 kì-lio̍k
~ (Chiàu Q1130603 ê P585 kì-lio̍k)
~ (Chiàu Q1164558 ê P585 kì-lio̍k)
 
== Sū-kiāⁿ ==
 
=== 1 goe̍h ===
{{main|1971 nî 1 goe̍h}}
=== 8 goe̍h ===
{{main|1971 nî 8 goe̍h}}
* [[8 goe̍h 1 ji̍t]]: im-ga̍k-ka [[George Harrison]] kap [[Ravi Shankar]] kí-pān ''[[The Concert for Bangladesh]]'' im-ga̍k-hōe.
=== 9 goe̍h ===
{{main|1971 nî 9 goe̍h}}
=== 12 goe̍h ===
{{main|1971 nî 12 goe̍h}}
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
* [[1971 nî Uruguay chóng soán-kí|Uruguay chóng soán-kí]].
* [[1971 nî Cannes Tiān-iáⁿ Chiat|Cannes Tiān-iáⁿ Chiat]].