"1830 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[2 goe̍h 18 ji̍t]]: [[Abdülaziz 1-sè]], Osman Tè-kok chèng-tī-chiá. Osman Tè-kok ê Sultan. [[1876 nî]] kòe-sin.
* [[3 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Paul Heyse]]
* [[8 goe̍h 1 ji̍t]]: [[Mary Harris Jones]], Bí-kok kàu-su. [[1930 nî]] kòe-sin.
* [[9 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Frédéric Mistral]]
* [[12 goe̍h 10 ji̍t]]: [[Emily Dickinson]]