"1926 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
 
== Chhut-sì ==
* [[1 goe̍h 3 ji̍t]]: [[George Martin]], Liân-ha̍p Ông-kok chok-khek-ka. [[2016 nî]] kòe-sin.
* [[2 goe̍h 11 ji̍t]]: [[Leslie Nielsen]], Canada ián-oân.
* [[3 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Alan Greenspan]], Bí-kok keng-chè-ha̍k-ka. Liân-pang Chún-pī Chú-se̍k.