"1951 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[3 goe̍h 1 ji̍t]]: [[Kán Hok-hui]], O-lân Tang Ìn-tō͘ lâng. [[1881 nî]] chhut-sì.
*[[3 goe̍h 7 ji̍t]]: [[Kán Kiat]]
* [[4 goe̍h 23 ji̍t]]: [[Charles G. Dawes]], Bí-kok chèng-tī-chiá. Bí-kok Hù-chóng-thóng. [[1865 nî]] chhut-sì.
* [[7 goe̍h 4 ji̍t]]: [[Koeh Tek-hoâi]], Ìn-nî-lâng.
* [[7 goe̍h 13 ji̍t]]: [[Arnold Schönberg]], Tang-kok chok-khek-ka.