"Freila" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
 
== Tē-lí ==
Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū [[Cuevas del Campo]], [[Zújar]], [[Baza (Granada)|Baza]], [[Guadix]], [[Gorafe]], [[Dehesas de Guadix]].
 
== Jîn-kháu ==
Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,074 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 894 lâng.
 
== Liân-kiat ==