"1916 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[9 goe̍h 14 ji̍t]]: [[José Echegaray]], Se-pan-gâ sò͘-ha̍k-ka. Se-pan-gâ Hā-īⁿ gī-oân.
* [[11 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Henryk Sienkiewicz]], Pho-lân chok-ka.
* [[11 goe̍h 21 ji̍t]]: [[Franz Joseph 1-sè]], Tang-kok lâng. Ò-tē-lī Hông-tè. [[1830 nî]] chhut-sì.
* [[11 goe̍h 22 ji̍t]]: [[William Nesbitt Brewster]], thoân-kàu-sū.
* [[12 goe̍h 9 ji̍t]]: [[Natume Sôseki]], Ji̍t-pún chok-ka.
 
=== Bô ji̍t-kî ===
* [[Yamaguti Hidetaka]]