"Kìm-su Bo̍k-lo̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''''Kìm-su Bo̍k-lo̍k''''' ({{lang-la|Index librorum prohibitorum}}) sī Lô-má Kàu-hông-thiaⁿ jīn-ûi tùi Thian-chú-kàu sìn-tô͘ ê sìn-gió… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
{{Italic title}}
'''''Kìm-su Bo̍k-lo̍k''''' ({{lang-la|Index librorum prohibitorum}}) sī [[Lô-má Kàu-hông-thiaⁿ]] jīn-ûi tùi [[Thian-chú-kàu]] sìn-tô͘ ê [[sìn-gióng]] kap [[tō-tek]] ū gûi-hāi ê [[kìm-su]] ê bo̍k-lo̍k. Chia bo̍k-lo̍k tī [[1966 nî]] hō͘ [[Kàu-hông Paulus 6-sè]] hùi-tû.
 
匿名使用者