"Hoâi-pak-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Hoâi-pak-chhī''' (淮北市) sī Tiong-kok An-hui-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Anhui Hengchengkhu}} Category:An-hui ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Hoâi-pak-chhī''' (淮北市) sī [[Tiong-kok]] [[An-hui-séng]] ê chi̍t-ê tē-kip-chhī.
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Siòng-san-khu]] (相山區)
*[[Tō͘-chi̍p-khu]] (杜集區)
*[[Lia̍t-san-khu]] (烈山區)
*[[Sui-khe-koān]] (濉溪縣)
 
{{Anhui Hengchengkhu}}
[[Category:An-hui]]
匿名使用者