"Roger Kornberg" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Nobel Chióng tit-chióng-jîn为Nobel tit-chióng-jîn
~ (机器人:变更分类Nobel Chióng ti̍t-chióng-jîn为Nobel Chióng tit-chióng-jîn)
~ (机器人:变更分类Nobel Chióng tit-chióng-jîn为Nobel tit-chióng-jîn)
 
 
[[Lūi-pia̍t:Nobel Hòa-ha̍k Chióng]]
[[Lūi-pia̍t:Nobel Chióng tit-chióng-jîn]]
[[Lūi-pia̍t:Bí-kok jîn-bu̍t]]