"Heng-hái-koān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Heng-hái-koān''' (興海縣) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng Hái-lâm Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu ê chi̍t ê k… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Heng-hái-koān''' (興海縣) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng Hái-lâm Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu ê chi̍t ê k… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者