Hái-lâm Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu

Hái-lâm Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu

Hái-lâm Chōng-cho̍k Chū-tī-chiu (海南藏族自治州, Chōng-gí: མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།) sī Tiong-kok Chheng-hái-séng ê chi̍t-ê chū-tī-chiu, chú-iàu bîn-cho̍k sī Chōng-cho̍k.

Hêng-chèng-khuSiu-kái