"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[11 goe̍h 5 ji̍t]]: [[John Fowles]], Liân-ha̍p Ông-kok chok-ka.
* [[11 goe̍h 16 ji̍t]]: [[Henry Taube]], Bí-kok hòa-ha̍k-ka. [[1915 nî]] chhut-sì.
* [[12 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Devan Nair]], Sin-ka-pho chèng-tī-chiá. Sin-ka-pho Kok-hōe Gī-oân. [[1923 nî]] chhut-sì.
[[Category:2000 nî-tāi]]