"Cairo Séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Cairo Séng''' sī Ai-ki̍p ê chi̍t ê séng (''muḥāfaẓah''). {{Ai-ki̍p hêng-chèng-khu}} Category:Ai-ki̍p ê séng ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Cairo Séng''' sī Ai-ki̍p ê chi̍t ê séng (''muḥāfaẓah''). {{Ai-ki̍p hêng-chèng-khu}} Category:Ai-ki̍p ê séng ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者