"Hiong-káng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Replacing Hong_Kong_SAR_Regional_Emblem.svg with File:Regional_Emblem_of_Hong_Kong.svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 4 (harmonizing names of file set)).)
{{Infobox Country
|Kok-miâname = Hiong-káng
|Kok-miâ gôan-bûnnative_name = 中華人民共和國香港特別行政區<br />Hong Kong Special Administrative Region, the People's Republic of China
|Kok-kîimage_flag = Flag of Hong Kong.svg
|Kok-hui image_coat = Regional Emblem of Hong Kong.svg
|Chu-kùmotto =
|Kok-koanational_anthem =
|Tē-tô͘ image_map = Hong Kong Location.svg
|Siú-to͘capital =
|koaⁿ-hong gí-giânofficial_languages = [[Oa̍t-gí (Kńg-tang-oē)|Oa̍t-gí]], [[Eng-gí]]
|largest_settlement =
|siāng-tōa siâⁿ-chhī =
|sî-khuutc_offset = +8
|Bīn-chekarea_km2 = 1,105.6
|Bīn-chekarea_rank pâi-miâ = 180
|Jîn-kháu population_census = 7,290,825
|Jîn-kháu nî population_census_year = 2015
|Jîn-kháu pâi-miâ population_census_rank = 100
|Jîn-kháu bi̍t-tō͘population_density_km2 = 6,544
|population_density_rank = 4
|Jîn-kháu bi̍t-tō͘ nî = 2015
|goân-siú chit-bū-miâleader_title1 = Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu hêng-chèng tiúⁿ-koaⁿ
|Jîn-kháu bi̍t-tō͘ pâi-miâ = 4
|hiān-jīm goân-siúleader_name1 = [[Lîm Tēⁿ Goa̍t-ngô͘]]
|goân-siú chit-bū-miâ = Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu hêng-chèng tiúⁿ-koaⁿ
|hoè-pè tan-ūicurrency = [[Káng-pè]]
|hiān-jīm goân-siú = [[Lîm Tēⁿ Goa̍t-ngô͘]]
|currency_code = HKD
|hoè-pè tan-ūi = [[Káng-pè]]
|currency_symbol =
|hoè-pè tāi-hō = HKD
|hoè-pè hû-hō =
|Gini = 0.537
|Gini nîGini_year = 2011
|GDPGDP_nominal = 2879 ek
|GDP nîGDP_nominal_year = 2014
|pêng-kin GDPGDP_nominal_per_capita = 39,800
|pêng-kin GDP nî = 2014
|HDI = 0.540
|HDI nîHDI_year = 2010
|thong-iōng gí-giânlanguages = Oa̍t-gí
|festivals =
|chú-iàu cheh-ji̍t =
|kok-ka tāi-hōcountry_code = HKG
|cctld = .hk
|kok-chè bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá = .hk
|kok-chè tiān-oē khu-hōcalling_code = +852
}}
'''Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu''', kán-chheng '''Hiong-káng'''. I ê tē-lí ūi-tì sī tī [[Tiong-kok]] [[Chu-kang]] chhut-hái-kháu chham [[Lâm Tiong-kok-hái]] kau-chiap ê só͘-chāi, sī iû [[Hiong-káng-tó]], [[Kiú-liông]] pòan-tó, [[Sin-kài]] kah hū-kīn 200-gōa-ê sió tó-sū cho͘-sêng. Hiang-káng óa pak-pêng sī [[Kńg-tang]]-séng ê [[Chhim-chùn]]-chhī, óa lâm-pêng sī [[Chu-hái]]-chhī.
匿名使用者