"Tong-cho̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Tiong-kok ê cho̍k-kûn为Tiong-kok ê hoat-tēng bîn-cho̍k
~ (机器人:变更分类Tiong-kok ê bîn-cho̍k为Tiong-kok ê cho̍k-kûn)
~ (机器人:变更分类Tiong-kok ê cho̍k-kûn为Tiong-kok ê hoat-tēng bîn-cho̍k)
 
'''Tong-cho̍k''' sī [[Tiong-hôa jîn-bîn kiōng-hô-kok]] ê chi̍t-ê [[Tiong-kok bîn-cho̍k|bîn-cho̍k]].
 
[[Lūi-pia̍t:Tiong-kok ê cho̍khoat-kûntēng bîn-cho̍k]]