"Lâm-oa̍t-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Oa̍t-lâm le̍k-sú为Oa̍t-lâm ê le̍k-sú
~ (机器人:变更分类Oa̍t-lâm le̍k-sú为Oa̍t-lâm ê le̍k-sú)
 
{{Lâm-oa̍t-kok kun-chú}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Lâm-oa̍t-kok]]
[[Category:Tiong-kok le̍k-sú]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Oa̍tTiong-lâmkok le̍k-sú]]
[[CategoryLūi-pia̍t:TiongOa̍t-koklâm ê le̍k-sú]]