"Wikipedia:FAQ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

若有其他的問題, 隨時歡迎去[[Wikipedia:Chhiū-á-kha|Chhiū-á-kha 樹仔跤]]問, 抑是寫佇[[Wikipedia_talk:FAQ]]。
 
==It-poaⁿ-sèng ê būn-tê 一般性的問題==
===Wikipedia kap Holopedia ū siáⁿ bô kâng? Wikipedia 佮 Holopedia 有啥無仝?===
 
[[Holopedia]] iōng Wikipedia ê nńg-thé chò chhì-giām, hoān-ûi
pau-koat POJ Bān-kok-bé su-ji̍p/hián-sī ê būn-tê, POJ siā-khu (lán)
chiap-siū e ì-goān, tt.
 
[[Holopedia]]用Wikipedia的軟體做試驗, 範圍包括POJ萬國碼輸入/顯示的問題, POJ 社區(咱)接收會依原, tt。
 
Àn-sǹg Holopedia e bûn-chiong ē soá khì Wikipedia, hia pìⁿ "koaⁿ-hong" chām.
 
按算 Holopedia的文種會徙去Wikipedia, 遐邊"官方”站。
 
===Pek-kho-choân-su kám m̄-sī ài-ū koân-ui-sèng kap chèng-khak-sèng?===
60

次編輯