"Bo̍k-su-kho" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Bo̍k-su-kho sī Lō͘-se-a kap [[Tang Au]] ê chèng-tī, keng-chè, bûn-hòa, kap kho-ha̍k tiong-sim. I sī choân [[Au-chiu]] jîn-kháu tē-jī chē ê siâⁿ-chhī, mā sī biān-chek siāng tōa ê Au-chiu to͘-chhī. Chiàu pian-kài ê tēng-gī, Bo̍k-su-kho sī choân sè-kài kî-tiong chi̍t ê siāng tōa ê siâⁿ-chhī, mā sī tē-24 tōa to͘-hōe-khu, tē-16 tōa chhī-khu, kap tē-10 tōa siâⁿ-chhī.
 
== Gí-goân ==
 
== Le̍k-sú ==
 
== Tē-lí ==
 
== Jîn-bûn ==
 
== Bûn-hòa ==
 
== Ūn-tōng ==
 
== Gû-lo̍k ==
 
== Keng-chè ==
 
== Kàu-io̍k ==
 
== Kau-thong ==
 
== Bī-lâi hoat-tián ==
== Gōa-pō͘ liân-kiat ==