"Bûn-jī hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Im-chiat (Syllabic) bûn-jī hē-thóng ==
== Pheng-im (Alphabetic) bûn-jī hē-thóng ==
1-ê pheng-im bûn-jī hē-thóng iōng 1-koá jī-bó lâi siá 1-ê gí-giân. Chia-ê jī-bó kap chit-ê gí-giân ê [[im-sò·]] ū siong-tong ê koan-hē. 1-ê lí-sióng ê pheng-im bûn-jī hē-thóng jī-bó kap im-sò· sī 1-ê tùi 1-ê tùi hó-hó: ē-hiáu siá tio̍h ē-hiáu thak, ē-hiáu-thak tio̍h ē-hiáu siá.
 
== Bûn-jī hē-thóng hun-lūi ==
1,295

次編輯