"Pīⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
r2.7.2) (bot ka-thiam: ang:Ādl; 細部更改
~ (bot ka-thiam: mr:रोग
~ (r2.7.2) (bot ka-thiam: ang:Ādl; 細部更改)
Chhiáⁿ chham-khó ''[[I-ha̍k bêng-sû lia̍t-toaⁿ]]'' (pau-koah pīⁿ í-gōa ê bêng-sû).
 
* [[Siau-hòa-khì pīⁿ]]
** [[Chhùi-lāi-iām]] (口內炎, Stomatitis)
** [[Píⁿ-thô-chôaⁿ-iām]] (扁桃炎, Tonsillitis)
** [[Ian-thâu-iām]] (咽頭炎, Pharyngitis)
** [[Chia̍h-tō-iām]] (食道炎, Acute oesophagitis)
** [[Chia̍h-tō-hia̍p-chek]] (食道狹窄, Stricture of the oesophagus)
** [[Ūi-iām]] (胃炎, Gastritis)
** [[Ūi-ùi-iông]] (胃潰瘍, Gastric ulcer)
** [[Ūi-khok-tiong]] (胃擴張, Dilatation of the stomach)
** [[Ūi-gâm]] (胃癌, Cancer of the stomach)
** [[Tn̂g-iām]] (腸炎, Enteritis)
** [[Thâng-iūⁿ-sûi-iām]] (蟲樣垂炎, Appendictis)
** [[Chhiah-lī]] (赤痢, Dysentery)
** [[Tn̂g-pì-that]] (腸閉塞, Intestinal obstruction)
** [[Tn̂g-têng-tha̍h]] (腸重疊, Intussusception)
** [[Tāi-piān-pì-kiat]] / [[Piān-pì]] (大便秘結, Constipation)
** [[Hā-lī]] (下痢, Diarrhoea)
** [[Tn̂g-kià-seng-thâng pīⁿ]] (腸寄生蟲病, Helminthiasis)
** [[Pak-mō·h-iām]] (腹膜炎, Peritonitis)
** [[N̂g-thán]] (黃疸, Jaundice)
** [[Táⁿ-chio̍h chèng]] (膽石症, Gall stones)
 
* [[Huih ê pīⁿ]]
* [[Sim-chōng pīⁿ]]
* [[Hō·-khip-khì pīⁿ]]
** [[Kip-sèng phīⁿ-ka-tap-ji]] (Acute coryza, Cold in head)
** [[Ta-chháu-jia̍t]] (乾草熱, Autumnal catarrh, Hay fever)
** [[Âu-thâu-iām]] (喉頭炎, Laryngitis)
** [[Âu-thâu-keng-lôan]] (Spasmodic laryngitis)
** [[Âu-thâu-pì-that]] (喉頭閉塞, Laryngeal obstruction)
** [[Khì-kńg-chi-iām]] (氣管支炎, Bronchitis)
** [[Khì-kńg-chi-khok-tiong]] (氣管支擴張, Bronchiectasis)
** [[Khì-kńg-chi-chhoán-sek]] (氣管支喘息, Bronchial asthma)
** [[Heng-mo̍·h-iām]]
** [[Hì-iām]]
** [[Khì-kńg-chi-hì-iām]]
** [[Hì-kiat-hu̍t]]
 
* [[Sīn-chōng pīⁿ]]
* [[Sîn-keng pīⁿ]]
 
== Thoân-jiám-pīⁿ ==
[[Thoân-jiám-pīⁿ]] (Thoân-jiám-pēⁿ, e̍k-chèng, e̍k-pīⁿ,e̍k-pēⁿ, sî-kiâⁿ-chèng)
 
* [[thian-káu-jia̍t]]
* [[sà-sù]]
* [[siáu-káu-pēⁿ]]
* [[siáu-gû-pēⁿ]]
* [[hì-lô-pēⁿ]]
* [[B-hêng koaⁿ-iām]]
* [[Khîm-liû-kám]]
* [[tī-chhng]]
* [[kám-mō·]]
* [[Ài-chu-pēⁿ]]
* [[Sèng-pēⁿ|àm-sám-pēⁿ]]
* [[Se Nî-lô-hô pēⁿ-to̍k]]
* [[Thái-ko-pīⁿ]]
* [[Kháu-tê-e̍k]]
 
[[Category:Pīⁿ]]
 
[[an:Malautía]]
[[ang:Ādl]]
[[ar:مرض]]
[[arc:ܟܘܪܗܢܐ]]
32,283

次編輯