"Khó͘ Siông-hūi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
 
~
Khó͘ Siông-hūi (許常惠)(1926 nî 9 ge̍h 6 hō͘ -- 2001 nî 1 ge̍h 1 hō͘). [[Tâi-ôan]] [[chiong-hòa]] [[hô-bí]] lâng. [[A-kong]] Khó͘ Kiàm-hî(許劍魚) sī [[chheng-tiâu]] ê siù-châi. Lāu-pē Khó͘ Ngó͘-téng (許五頂) sī i-seng. Lāu-bú Ông Peng-chheng (王冰清) ê āu-thâu-chhù sī [[lo̍k-káng]] ê hó-gia̍h-lâng. Pē-bú nn̄g-lâng lóng-chóng ū cha̍p-ê gín-á. Khó͘ Siông-hūi pâi tē chhit.
 
== Tù-chok ==
* Cháu-chhē Tiong-kok Im-ga̍k ê Chôaⁿ-thâu, (仙人掌 Chhut-pán-siā, 1968 nî 12 ge̍h, Tâi-pak)
* Tâi-ôan Hō-ló Bîn-koa, (Pek-kho bûn-hòa sū-gia̍p kong-si 1982 nî 9 ge̍h, Tâi-pak)
1,295

次編輯