"Cheng-liû" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
~
[[File:Simple distillation apparatus.svg|right|250px|thumb|Cheng-liû kòe-têng (hun-liû).]]
'''Cheng-liû''' ({{lang|zh|蒸餾}}) sī chi̍t-chióng [[jia̍t-le̍k-ha̍k]] ê hun-lî hong-sek, sī lī-iōng [[e̍k-thé]] [[hūn-ha̍p-bu̍t]] chi-kan [[hut-tiám]] bô-kâng ê [[tan-goân chhau-chok]] kòe-têng, khan-liân [[cheng-hoat]] kah [[léng-gêng]] téng-téng ê [[bu̍t-lí piàn-hòa]]. Cheng-liû iáu ē-sái hun-sêng [[kán-tan cheng-liû]] hām [[hun-liû]] nn̄g chióng. Cheng-liû ê iu-tiám chāi-tī i m̄-bián thiam-ka lēng-gōa ê [[iông-che]], pó-chèng bōe ū sin-ê cha̍p-chit sán-seng.
{{stub}}