"Chó͘-sian" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
~
 
'''Chó͘-sian''' ({{lang|zh|祖先}}) ê tēng-gī:
# [[Pē-bú]] sī chó͘-sian.
# Chó͘-sian ê pē-bú sī chó͘-sian.
# Tû-liáu téng-bīn nn̄g tiám, jīm-hô lâng lóng m̄ sī chó͘-sian.
{{stub}}