"Roman giân-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Removing Link FA template (handled by wikidata))
[[File:Map-Romance Language World.png|thumb|Thong-sè-kài ê thong-hêng chōng-khóng:
'''Romance gí-giân''' sī tùi thong-sio̍k [[Latin-gí]] ián-piàn chhut-lâi ê kok-chióng [[gí-giân]]. Khah chē-lâng sú-iōng ê Romance gí-giân chhin-chhiūⁿ [[Hoat-gí]], [[Se-pan-gâ-gí]], [[Portugal-gí]], [[Italia-gí]], [[Romania-gí]] téng-téng.
{{legend|#060|Se-pan-gâ-gí}}
{{legend|#f93|Phû-tô-gâ-gí}}
{{legend|#39f|Hoat-gí}}
{{legend|#ff3|Italia-gí}}
{{legend|#c00|Romania-gí}}
]]
 
'''Romance gí-giân''' sī tùi thong-sio̍k [[Latin-gí]] ián-piàn chhut--lâi ê kok-chióng [[gí-giân]]. Khah chē-lâng sú-iōng ê Romance gí-giân ū chhin-chhiūⁿ [[Hoat-gí]], [[Se-pan-gâ-gí]], [[Portugal-gí]], [[Italia-gí]], [[Romania-gí]] téng-téng.
 
{{Phí}}
匿名使用者