"Dalupiri Tó" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Babuyan_islands_en.png|thumb|Dalupiri Tó (siānsiāng tó pêng) kap hū-kūn.]]
 
'''Dalupiri Tó''' sī [[Hui-li̍p-pin]] [[Cagayan Séng]] ē-té ē chit-ê tó-sū, [[Babuyan kûn-tó]] chi̍t pō͘-hūn, lî [[Luzon]] tāi-khài 45 kong-lí, jîn-kháu ū 600 chó͘-iū.
匿名使用者