"Pang-bô͘:In the news" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
* [[11 goe̍h 9 ji̍t]]: [[Catalonia]] (''tô͘: kî-á'') gī-hōe tâu-phiò koat-tēng khai-sí thoat-lî [[Se-pan-gâ]] ê hêng-tōng. <!-- http://www.bbc.com/news/world-europe-34766034 -->
* [[11 goe̍h 7 ji̍t]]: Tī [[Tâi-oân]] ê [[Tiong-hoa Bîn-kok]] chóng-thóng [[Má Eng-kiú]] kap [[Tiong-kok]] kok-ka chú-se̍k [[Si̍p Kīn-pêng]] tī [[Sin-ka-pho]] hōe-biān, chú-tiuⁿ [[IIt-kò Tiong-kok]] chèng-chhek. <!-- http://www.bbc.com/news/world-asia-34742680 -->
* [[10 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Bí-kok]] chāi-lāi 12-ê kok-ka ùi [[Atlanta]] chhiam-sú liáu tông-ì [[Khòa Thài-pêng-iûⁿ Ha̍p-hóe]] (''Trans-Pacific Partnership'') ê bō͘-e̍k hia̍p-tēng.<!-- http://www.bbc.com/news/business-34444799 -->
 
匿名使用者