"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
Chit phiⁿ khó-lêng su-iàu thê-khí [[Sng Tiong-san]], [[San-bîn-chú-gī]], [[Chiúⁿ--ka]], [[Lí Teng-hui]], [[kái-giâm]], [[Kok-thóng-hoē]], soán-kí téng-téng, hām in tī THBK ê su-sióng ūi-tī ê ián-piàn. [[User:A-giâu|A-giâu]] 04:22, 23 Aug 2004 (UTC)
 
==中華民國==
<div style="font-size:120%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">
[[tóng-àn:I RTpxY9GPSoGbrKuMpTQTDUSofshyUr 300.jpeg|縮圖|中華民國的國父--孫中山先生]]
 
{| border="1" align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" width="300" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+ <big>'''{{{1|中華民國}}}'''</big>
35

次編輯