"Wikipedia:VisualEditor" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

{{softredirect|mw:VisualEditor/Portal}}
({{softredirect|mw:VisualEditor/Portal}})
{{softredirect|mw:VisualEditor/Portal}}
 
'''VisualEditor''', ia̍h chiū sī '''Sī-kak-hòa Pian-chi̍p-khì''', sī khai-hoat ēng-lâi pian-chi̍p [[Wikipedia]] ê ke-si, sú-iōng-chiá nā ēng VisualEditor, ē-tàng bián sú-iōng MediaWiki choan-bûn ê gí-hoat, in-ūi pian-chi̍p ê sî só͘ khòaⁿ--tio̍h ê iūⁿ chio̍h kap sàng-chhut kái-tōng liáu āu ê kiat-kó sio kâng.
 
 
[[Pe̍h-ōe-jī]] ū chi̍t pō͘-hūn hû-hō khó-lêng bô siū chèng-khak chhú-lí.
 
 
[[Category:Wikipedia]]