"Kok-gí (chheh)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Kok-gí''' (國語) ia̍h sī '''Kok-gú''', sī Tiong-kok Chiàn-kok sî-tāi ê chi̍t pún le̍k-sú-chheh, i ê chok-chiá sī Ló͘-kok ê Chó... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
{{Italic title}}
'''Kok-gí''' (國語) ia̍h sī '''Kok-gú''', sī [[Tiong-kok]] [[Chiàn-kok sî-tāi]] ê chi̍t pún le̍k-sú-chheh, i ê chok-chiá sī [[Ló͘-kok]] ê [[Chó Khu-bêng]].
 
匿名使用者