"Yasser Arafat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ 机器人:变更分类Nobel Hô-pêng Chióng ti̍t-chióng-jîn为Nobel Hô-pêng Chióng tit-chióng-jîn
無編輯摘要
Tē 4 chōa:
Pún-miâ '''Muhammad Abd al-Rahman ar-Rauf al-Qudwah al-Husayni''', mā hō-chò '''Abu Ammar'''.
 
{{Nobel Hô-pêng Chióng tit-chióng-jîn}}
{{phí}}
{{DEFAULTSORT:Arafat, Yasser}}
匿名使用者