"Râches" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
chham-khó wikidata:Q1103534 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi
~ (chham-khó wikidata:Q1103534
~ (chham-khó wikidata:Q1103534 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi)
{{Infobox French commune
| name = Râches
| image = Pont de Râches.jpg
| image_caption = Râches ê kéng-sek
| image_map = <!-- Nord-Position.png -->
| map_caption = Râches sī [[Nord]] (âng-sek) ê commune.
| image_flag =