"Évette-Salbert" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
chham-khó wikidata:Q291404 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi
~ (chham-khó wikidata:Q291404
~ (chham-khó wikidata:Q291404 ê P18 chu-liāu; kā image_map chhàng--khì-lâi)
{{Infobox French commune
| name = Évette-Salbert
| image = Evette-90-paysage.JPG
| image_caption = Évette-Salbert ê kéng-sek
| image_map = <!-- Territoire de Belfort-Position.svg --> de Belfort-Position.svg
| map_caption = Évette-Salbert sī [[Territoire de Belfort|Belfort]] (âng-sek) ê commune.
| image_flag =