"Sèng-keng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

[[File:BiblenCh ubt.jpeg|thumbnail|Tē-1-pún [[Danmark-gú]] ê Sèng-keng, 1550 nî chhut-pán.]]
'''Sèng-keng''' sī [[A-pek-la̍h-hán-chu-kàu]] (亚伯拉罕诸教; [[Eng-gú]]: ''Abrahamic religions'') tang-tiong só͘-ū kàu-phài ê [[chong-kàu]] keng-tián, pau-koah [[Kū-iok Sèng-keng]] kah [[Sin-iok Sèng-keng]]. Ki-tok-kàu só͘ kóng ê [[Kū-iok Sèng-keng|Kū-iok]] sī [[Iu-thài-kàu]] ê keng-chheh, [[Sin-iok Sèng-keng|Sin-iok]] sī kì-lio̍k [[Iâ-so͘ Ki-tok]] kah i ê [[thian-sài]] kóng--ê ōe, chò--ê tāi-chì, chham in ê kò͘-sū.
 
== Khài-hóng ==
Iú-thài-lâng ê sèng-keng Tanakh ùi Iâ-hô-hoa jû-hô chhòng-sè khai-sí, jiân-āu kóng-su̍t kó͘-sî
 
== Kū-iok Sèng-keng ==
10

次編輯