"Yakima Kūn (Washington)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
~ (Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê)
 
== Tē-lí ==
Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū [[Pierce Kūn (Washington)|Pierce Kūn]], [[Kittitas Kūn (Washington)|Kittitas Kūn]], [[Grant Kūn (Washington)|Grant Kūn]], [[Benton Kūn (Washington)|Benton Kūn]], [[Klickitat Kūn (Washington)|Klickitat Kūn]], [[Skamania Kūn (Washington)|Skamania Kūn]], [[Lewis Kūn (Washington)|Lewis Kūn]].
 
== Jîn-kháu ==
Yakima Kūn tī 2010 nî 7 goe̍h sî ê jîn-kháu ū 244,173 lâng; kàu 2013 nî 7 goe̍h ê sî piàn 247,044.
 
==Chham-khó chu-liāu==