"Bé-oaⁿ-soaⁿ-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Bé-oaⁿ-soaⁿ-chhī''' (馬鞍山市) sī Tiong-kok An-hui-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Anhui Hengchengkhu}} Category:An-hui ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Bé-oaⁿ-soaⁿ-chhī''' (馬鞍山市) sī [[Tiong-kok]] [[An-hui-séng]] ê chi̍t-ê tē-kip-chhī.
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Ú-san-khu]] (雨山區)
*[[Hoa-san-khu]] (花山區)
*[[Phok-bōng-khu]] (博望區)
*[[Tong-thô͘-koān]] (當塗縣)
*[[Hâm-san-koān]] (含山縣)
*[[Hô-koān]] (和縣)
 
{{Anhui Hengchengkhu}}
[[Category:An-hui]]
匿名使用者