"Hô-lân Ông-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类O-lân为Hô-lân)
無編輯摘要
[[File:Kingdom_of_the_Netherlands_in_its_region_(special_marker).svg|250px|thumb|O-lân Ông-kok: [[O-lân]] kap hái-gōa kò͘-sêng-kok.]]
 
'''Hô-lân Ông-kok''' ([[Kē-tē-gú]]: ''Koninkrijk der Nederlanden'', "Kē-tē ê Ông-kok"), sī 1 ê [[ū hiàn-hoat ê ông-kok]]. "Kē-tē Ta̍k Kok-ka" (Low Countries/Benelux) ê 1 hūn-chú. I sī tī sai-pak [[EuropaAu-chiu]], kap [[Pak Hái]], [[BelgienPe̍k-ní-gī]], [[Tek-kok]] sio-liâm.
 
Kē-tē-kok pau-koat [[Hô-lân (tē-tài)|Hô-lân]]; in-ui Hô-lân sī kó·-chá [[Kē-tē Chhit Séng Liân-ha̍p]] ([[1581 nî]] kàu [[1795 nî]]) ê keng-chè niá-thâu ê séng, só·-í lâng tiāⁿ-tiāⁿ kā Kē-tē-kok kap Hô-lân lām chò-hóe; taⁿ sı̍t-chāi Hô-lân sī -tē-koklân ê 2 ê séng: [[Pak Hô-lân]] kap [[Lâm Hô-lân]].
 
-tē-koklân sī [[EuropaAu-chiu Liân-bêng]] ê hōe-ôan kok-ka, mā ū iōng [[euro]].
 
-tē-koklân tī 17 sè-kì ū-bat thóng-tī [[Tâi-oân]].
 
== Ki-pún chu-liāu ==
[[File:Netherlands-CIA_WFB_Map-10-10-10.png|right]]
* [[Koaⁿ-hong gí-giân]]: -lân-gú
* [[Siú-to·]]: -tē-koklân ê hêng-chèng siú-hú sī [[Den Haag]], [[Kok-chè Hoat-têng]] mā tī hia; [[hiàn-hoat]] kui-tēng ê siú-to· sī [[Amsterdam]].
* Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: Amsterdam
* [[Kok-ka ê Thâu-lâng]]: Lú-ông Beatrix
 
== Hêng-chèng-khu ==
:''Chham-khó: [[-tē-koklân ê séng]]
Kē-tē-kok hun chò 12 ê séng.
* [[Drenthe]]
匿名使用者