"Imam" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
'''Imam''' sī chi̍t khoán [[Islam]] ê thâu-lâng-ūi. Che it-poaⁿ ēng chò [[Sunni-phài]] [[chheng-chin-sī]] iah [[Muslim]] siā-lí ê ho̍k-sāi thâu. Chit-ê lí-lō͘ tang-tiong imam sī chhōa chò Islam ho̍k-sāi sū-kang ê lâng, siā-lí thâu-lâng, kap thê-kiong chong-kàu ín-chhōa ê lâng.
 
Nā tī [[Shia-phài]], imam ê ì-bī sī koh khah óa [[imamah]] koan-liām, kakan-ta [[Ahl al-Bayt]] ê hōe-oân thang hō imam.
 
{{stub}}
匿名使用者