"Lâm-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Lâm-im ián-chhut hêng-sek ==
*Chí (指)
*Khiok (曲)
*Phó· (譜)
Phó· sī sûn ga̍k-khì ê gián-chhut hêng-sek. Siōng tiōng-iaù ê 4-toā bêng-khiok sī sù-sî-kéng (四時景), mûi-hoa-chhau (梅花操), cháu-bé (走馬), kah pek-niáu-kui-châu (百鳥歸巢).
 
== Lâm-im sú-iōng ê ga̍k-khì ==
117

次編輯