"Tōa-îⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
iⁿ->îⁿ
無編輯摘要
~ (iⁿ->îⁿ)
Tōa-îⁿ ([[Hàn-jī]]: 大圓); Tōa-îⁿ-kho·-á ([[Hàn-jī]]: 大圓箍仔)
[[Image:Great circle.png|right|Kiû-bīn ê tōa-îⁿ]]
Tōa-îⁿ sī kiû-bīn piáu-bīn ê 1-chióng te̍k-sû ê [[iⁿîⁿ]]. Tōa-îⁿ ū kúi-â-chióng ê tēng-gī. Bô-lūn toh-1-chióng tēng-gī, lóng-sī sio-siâng ê ì-sù.
 
*Tōa-îⁿ sī tī kiû-bīn bīn-téng 1 ê kap kîu ū kāng-khoán [[pòaⁿ-kèng]] ê îⁿ.