"Ten-pú-lah" ia̍h ū chí chi̍t khoán hî-chiuⁿ si̍t-phín ê ì-sù.

Ten-pú-lah (天ぷら tenpura; 天麩羅/天婦羅) sī Ji̍t-pún liāu-lí lāi-bīn chi̍t khoán kā hái-sán he̍k-chiá chhài-se lām-hún kòe-chìⁿ ê liāu-lí.

Ten-lóng, phòe ten-pú-lah ê donburi pn̄g.