Teng-á-jī (釘仔字) iah-sī siat-hêng bûn-jī (楔形文字[1]) sī kó͘-chá Pa-pí-lûn bûn-bêng ê bûn-jī. I sī Sumer-lâng tī chêng 3200 nî hoat-bêng ê.

Teng-á-jī

Chham-khóSiu-kái

  1. Ji̍t-gí: せっけいもじ sekêmozi, Hoâ-gí mā iōng xièxíng wénzì.