Teng-nâ-á sī 1 chióng teng-hoé. Í-chá tiám la̍h-chek. Chit-má ū ê tō tàu tiān-tî tiám tiān-hoé kiû-á. Tī Goân-siau ê àm-sî, gín-á koaⁿ teng-nâ-á sì-kè se̍h sī 1 chióng thoân-thóng hong-sio̍k.

Teng-nâ-á


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lanterns