TfuyaTâi-oân A-lí-san tē-khu ê Tsou-cho̍k siā, ē-té ū kúi--a ê chng-thâu, in kòe-khì sī khòng-chè A-lí-san chit ūi ê pō͘-cho̍k.

Tfuya ê léng-tō-chiá tī chāi-tē ê gí-giân sī kiò kingatu.

Siong-koanSiu-kái

Chham-khóSiu-kái