Boán-chheng sî-hāu ê hoān-koaⁿ

Thài-kàm (太監), iā kiò chòe hoān-koaⁿ (宦官) kap iam-koaⁿ (閹官), sī kó͘-chá chi̍t chióng chiong lāu-chiáu koah-tiāu, tī hông-kiong lāi-té pang-chān hông-tè choè tāi-chì ê cha-po͘-lâng.