Thài-khong-chûn (Eng-gí: spacecraft) sī siat-kè beh poe tiām gōa thài-khong ê ūn-su-khì ia̍h ki-hâi-mi̍h.

Apollo 17 ê Su-lēng-chûn (Command Module)