Thài-khong thàm-chhâ

Thài-khong thàm-chhâ sī lī-ēng thài-khong ki-su̍t hoat-kiàn kiam thàm-chhâ gōa-thài-khong ê khang-khòe.