Thàu-kiàⁿ

Thàu-kiàⁿ (透鏡) sī chi̍t lūi kā kng-sòaⁿ hōe-chi̍p ia̍h hun-sòaⁿ ê siat-pī; thong-siông sī po-lê chò--ê. Ba̍k-kiàⁿ kap hàm-kiàⁿ lóng sī thàu-kiàⁿ ê si̍t-chè èng-iōng.