Thàu-thiⁿ-chhù

Thàu-thiⁿ-chhù, mā kóng thàu-thiⁿ, sī chi̍t khoán khí chē chân, siat-kè thang kui tòng tòa chi̍t hō͘ leh khiā-ke ia̍h chò seng-lí ê chhù. Ū khí tan-to̍k chi̍t keng--ê, mā ū khí kui lia̍t pun tòng--ê.

Siong-koan修改