Thòaⁿ-hòa chúi-sò͘ (eng. hydrocarbon "chúi-thòaⁿ"; jit. 炭化水素) sī chi̍t khoán goân-choân sī chúi-sò͘ kap thòaⁿ-sò͘ cho͘-ha̍p chhut--lâi ê iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t, in mā sǹg sī 14 cho̍k chúi-hòa-bu̍t (group 14 hydrides).