Thó͘-lo͘h

Thó͘-lo͘h (Ji̍t-gí: トロ) sī chhńg-á hî hâm khah chē iû-chit ê pa̍k-tó͘ pō͘-hūn. Chit jī sī Ji̍t-gí thoân--lâi-ê, it-poaⁿ sī tiām liāu-lí kiam hái-sán ê lí-lō͘ tang-tiong leh ēng.

Thó͘-lo͘h ni-gí-lih.